Vårstädning vid Vävablegan

Vi samlas lördagen den 24 april kl 10.00 vid Vävablegan för en vårstädning samt påbörjande av renovering av Bastuan. Alla som vill hjälpa till med att stapla sten eller röja buskar är välkomna. Medtag lämpliga verktyg och maskiner samt lämpliga kläder.
Blir vi hungriga så lär det finnas korv att grilla.

Obs! Datumet och tiden är preliminära.

Hemsidan åter igång efter att varit hackad

Vår hemsida har tyvärr vid ett par tillfällen under vintern blivit utsatt för hackare som velat marknadsföra sina tjänster via vår sida. Vi har vidtagit åtgärder mot detta så nu ska sidan vara ”ren” igen. Man kan dock aldrig vara säker på att det inte händer igen. Upplever någon konstigheter på hemsidan (konstiga länkar, omdirigeringar, bilder som inte hör hit etc) så meddela mig eller någon i Byalaget’s styrelse omedelbart. Tack.

Mvh
Jörgen Palm, administratör och ledamot i Byalagets styrelse