Webbredaktion

Redaktionen för hemsidan består av:

  • Jörgen Palm, jorgen.palm(snabel a)yahoo.se
  • Ola Åkesson, ola(snabel a)rowlingfanclub.se
  • Paula Hjalmarsson, paula.hjalmarsson(snabel a)hotmail.com
  • Tommie Fröjd, tfrojd(snabel a)kund.biknet.se

Kontakta oss gärna om du har synpunkter, kommentarer och kanske uppslag för inlägg på hemsidan. Obs! Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ned insända bidrag.