Hastighet!

De båda vägföreningarna på Klårrödsvägen och Venestads Bygata uppmanar alla att sänka hastigheten genom vår fina by. Detta med tanke på alla barn, djur och vi andra som rör oss i byn samt för allmän trevnad.
Ökad hastighet på vägarna ökar även kostnaderna för underhåll för vägföreningarna.

lekandebarn