Har du bilder från Byalagets olika aktiviteter?

bilderefterlyses
Har du möjligtvis bilder från Byalagets aktiviteter under det gångna året? Eller bilder från andra saker som hänt i byn under året? Kontakta i så fall jorgen.palm(snabel a)yahoo.se (Var vänlig och maila inga oredigerade eller osorterade bilder, kontakta mig i så fall först).